מחקר בפסיכותירפיה

ראיות ליעילות של טיפולים דינמיים סקירה שפורסמה במרחבים, כתב עת אינטראקטיבי למחשבה פסיכואנליטית, ב (2011)

טיפול דינמי מונחה ראיות – סקירה של ספר שפורסמה ב'שיחות' כ"ו(3) עמ. 308-309, 2012.

עוד על הויכוח ביחס לפסיכולוגיה מונחית ראיות – מכתב שפורסם ב'פסיכואקטואליה'

טיפול דינמי קצר מועד

על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותירפיה – סקירת ספר שפורסמה ב'שיחות' כ"ב(2), 185-187, 2008.

פסיכותירפיה בפסיכוטים – סקירת ספרים בנושא שפורסמה ב'שיחות' כ"ד(1): 100-104, 2009.

על גבול השיגעון – סקרת ספר (התפרסם ב'שיחות')

טיפול לפי מדריך (manual) (באנגלית)

איפה הראיות לפסיכותירפיה 'מבוססת ראיות'? תרגום חופשי של מאמר שהתפרסם ב-2015

הראיות לפסיכותירפיה מבוססת ראיות  – מאמר שהתפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית', 2019

פרקטיקה פסיכודינמית בעבודה סוציאלית – סיכום מאמר

יעילות פסיכואנליזה – סיכום מאמר

העברה, פירושי העברה, וטיפולים ממוקדי העברה – סיכום מאמר

מודל לטיפול פסיכודינמי בטראומה מורכבת – סיכום מאמר

טיפול דינמי רגיש תרבות: תיאור מקרה. מאמר שהתפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית'.

מחקר מקורי על התקשרות (באנגלית)

האם המוסד הלאומי לבריאות הנפש בארה"ב הוא מבריק, מטופש, או שניהם?

כתיבת תגובה