שיר של ג'ויס

All day I hear the noise of waters
Making moan,
Sad as the sea bird is, when going
Forth alone,
He hears the winds cry to the waters’
Monotone.

The grey winds, the cold winds are blowing
Where I go.
I hear the noise of many waters
Far Below.
All day, all night, I hear them flowing
To and fro.

James Joyce, ‘Chamber Music’, xxxv

אני שומע קול המים
ההומים,
כעצב עוף בודד, שומע
על ימים
צוחת רוחות, קולות המים
עמומים.

רוח אפור, דרכי ישמור הוא
ויהם.
אשמע את קול המון המים
בתהום.
יומם וליל, אשמע יחזרו
עד הלום.

(תרגום: משה הנעמי)

כתיבת תגובה