טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי

גורמים תרפויטיים בטיפול קבוצתי

שלבים בהתפתחותן של קבוצות

תפקידים בקבוצה

הומוגניות מול הטרוגניות בטיפול קבוצתי

קבוצה להפרעות אישיות – הרצאה שהוצגה בכנס העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, שדרות, 2008.

טיפול קבוצתי במרפאה קהילתית לבריאות הנפש  גירסה של מאמר שפורסם ב"מידעו"ס"  56: 16-20, 2010.

הרצאה על טיפול קבוצתי בעכו (באנגלית) הוצגה בכנס העולמי השביעי לפסיכאטריה דינמית, סט. פטרבורג, 2014. ר' מצגת במדור המצגות

ספרות מתורגמת בטיפול קבוצתי – סקירה ספרות שהתפרסמה ב'שיחות' כ"ז (1) 2012, עמ. 84-92.

טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי (סיכום מתוך ספר)

הקבוצה כמטפל

להיות מיעוט ערבי בקבוצת רוב יהודי – הרצאה שנישאה בכינוס השביעי של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, ראשון לציון, יולי

להיות מיעוט ערבי בקבוצת רוב יהודי – מאמר שהתפרסם במידעו"ס  גיליון 79, אפריל 2016,  עמ. 42-45

Experiences of psychotherapeutic group of Jewish and Palestinian participants and conductors duting conflicted times in Israel  מאמר שפורסם ב-Dynamic Psychiatry 54(6) 2021.

כתיבת תגובה