הפרעות אישיות

אטיולוגיה של אישיות גבוליתגירסה של מאמר שפורסם בעיתון 'הרפואה' (147 (11); 906-909, 2008).

אבחון של אישיות גבולית – גירסה של מאמר שפורסם בעיתון 'הרפואה' (147  (11); 851-854, 2008).

טיפול באישיות גבולית – גירסה של מאמר שפורסם ב'הרפואה' (148(3); 165-168, 2009).

מה זה להיות גבולי? (באנגלית)

ארגון אישיות גבולי – תקציר לפי קרנברג

סכיזואידיות – סיכום לפי מסעוד חאן

סכיזואידיות וגבוליות (באנגלית)

? Schizoid and borderline   Personalities: Can two walk together except they are agreed  מאמר שפורסם ב-Dynamic Psychiatry 47(4-5) 317-330, 2014

אישיות סכיזוטיפאלית – גירסה של מאמר שפורסם בעיתון 'שיחות' (כ"ה (2) 164-172, 2011).

היסטריוניות (תקציר לפי שפירו)

מאמר חדש על אישיות סכיזואידית (חלק ראשון מסדרה של שלושה מאמרים) שהתפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית':  גיל, צ. , וילינסקי, ג. , יופן, א. , בר אל, ח. (2016). בין גבוליות לסכיזואידיות: הימנעות לעומת כאוטיות ביחסי אובייקט – חלק א. [גרסה אלקטרונית].  http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3362

 בין גבוליות לסכיזואידיות: הימנעות לעומת כאוטיות ביחסי אובייקט – חלק ב.          צבי גיל, ג'ניה וילינסקי, אנה יופן וחואן בר אל.  התפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית' ב-14.2.2016, http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3389

בין גבוליות לסכיזואידיות: המנעות לעומת כאוטיות ביחסי אובייקט – חלק ג'. צבי גיל, ג'ניה וילינסקי, אנה יופן וחואן בראל. התפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית' ב-8.5.2016  http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3415

ה. גנטריפ – תופעות סכיזואידיות, יחסי אובייקט, והעצמי (סיכום בעברית)

אישיות היסטרית (היסטריונית) – סקירת ספרות

 

כתיבת תגובה