ביקורת הפסיכיאטריה

 

ביקורת הפסיכיאטריה – (גירסה של פרסום במדור ביקורת ספרים של 'שיחות',  כ"ו (2) עמ. 198- 203, 2012.)

יעילות הטיפול התרופתי בהפרעות פסיכוטיות: מבט ביקורתי על הפסיכופרמקותירפיה. פורסם ב'פסיכואקטואליה' ינואר 2013 עמ. 26-31.

האם טיפול פסיכיאטרי עוזר?

על  DSM-5 (התפרסם בפסיכואקטואליה)

לא נורמלים– ביקורת על ספר שהתפרסמה ב'שיחות'

כתיבת תגובה