מבחן השלמת משפטים

מבחן השלמת משפטים, לפי שנן (1965)

 

קטגוריה 1: זיהוי מטרות ושאיפות

ציון + עבור מטרה בחוץ

ציון – עבור מטרה בפנים

ציון איכותי P (persons, people) עבור מטרות שקשורות באנשים, ביחסים בין-אישיים, בחברה. בדרך-כלל מקבל ציון +

ציון איכותי O (object) עבור מטרות שקשורות לאובייקט. אם האובייקט הוא דחף ראשוני, כמו מין או אוכל, בדרך-כלל מקבל ציון -.

ציון איכותי S (self) עבור מטרות הקשורות בעצמי, בדרך-כלל מקבל ציון -.

 

קטגוריה 2: מקורות קושי

צינון כמותי (פלוס או מינוס) ואיכותי (P, O, או S) כמו בקטגוריה הראשונה.

 

קטגוריה 3: התמודדות (כוחות)

ציון + עבור התמודדות אקטיבית

ציון – עבור התמודדות פסיבית

(אין כאן ציונים איכותיים)

 

קטגוריה 4: דימוי עצמי

ציון + עבור דימוי עצמי חיובי

ציון – עבור דימוי עצמי שלילי

(אין כאן ציונים איכותיים)

 

ציונים נוספים שאפשריים:

 

US  –  unscorable

R1  – תגובה שמשאירה את המשפט ריק, חסר תגובה. למעשה ל אעונה.

R2  – דחיה מעגלית, שהיא תוקפנית.

R3 – דחיה מתחמקת

 

בכל אחת מהקטגוריות יש 10 פריטים, ולכן ניתן לקבל ציון שהוא בין 0 ל-10. הציון האופטימלי הוא 5, וציונים שהם גבוהים או נמוכים בצורה משמעותית יש לפרש.

 

 

כאשר ניתנת יותר מתגובה אחת למשפט מצייננים לפי הגרועה שבהם. טבלת הציונים הסופית נראית בערך כך (דוגמא):

 

1 – מטרות     ושאיפות  2 – מקורות קושי 3 – התמודדות   4 – דימוי עצמי        סך הכל

________________________________________________________

5                               7                              3                            3                   18

4p                                     1p

1o                                      1o

1s                                       4s

בדוגמא הזו הסך הכל של הנבדק הוא 18, שזה רק מעט פחות מהממוצע הצפוי (שהוא 20).  בתחום המטרות והשאיפות הציון שלו תקין (5), אבל ניתן לראות שרוב מטרותיו קשורות לעצמי, כלומר, זה אדם עם גרנדיוזיות. מקורות הקושי שלו הוא רואה את רובן מחוצה לו (ציון 7), ובחלק האיכותי ניתן לראות שהוא תולה את רוב קשייו באנשים אחרים, ומעט מאד בעצמו. יכולות ההתמודדות שלו נמוכות (3) וגם הדימוי העצמי שלו נמוך (3).