מחקר בפסיכותירפיה

ראיות ליעילות של טיפולים דינמיים

טיפול דינמי מונחה ראיות - סקירה של ספר שפורסמה ב'שיחות' כ"ו(3) עמ. 308-309, 2012.

עוד על הויכוח ביחס לפסיכולוגיה מונחית ראיות - מכתב שפורסם ב'פסיכואקטואליה'

טיפול דינמי קצר מועד

על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותירפיה – סקירת ספר שפורסמה ב'שיחות' כ"ב(2), 185-187, 2008.

פסיכותירפיה בפסיכוטים – סקירת ספרים בנושא שפורסמה ב'שיחות' כ"ד(1): 100-104, 2009.

טיפול לפי מדריך (manual) (באנגלית)

איפה הראיות לפסיכותירפיה 'מבוססת ראיות'? תרגום חופשי של מאמר שהתפרסם ב-2015

כתיבת תגובה